Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum

Khách sạn bên đường tốt nhất gần Chung Tai World Museum, Puli, Nam Đầu

Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum

No.6 Zhongtai Road, Yixing Li, Puli Town, Puli 545 Đài Loan
Đọc đánh giá về Chung Tai World Museum

Phổ biến


Loại cơ sở kinh doanh


Tiện nghi


Khoảng cách từ

25+ km

Xếp hạng của khách du lịch


Hạng khách sạn


Loại

Đang tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch để tìm cho bạn giá tốt nhất
Sắp xếp theo:
  • Giá trị tốt nhất
    Các cơ sở kinh doanh được xếp hạng dựa trên dữ liệu độc quyền của Tripadvisor, bao gồm xếp hạng của khách du lịch, tình trạng phòng trống được xác nhận từ đối tác của chúng tôi, giá cả, địa điểm và mức độ phổ biến về đặt phòng, cũng như khách sạn vừa xem và sở thích cá nhân của người dùng.
  • Được khách du lịch xếp hạng
    Các khách sạn được xếp hạng cao nhất trên Tripadvisor, dựa vào đánh giá của khách du lịch.
  • Khoảng cách từ Chung Tai World Museum
    Xem các cơ sở kinh doanh nằm gần địa điểm yêu thích nhất trước tiên với tình trạng phòng trống được xác nhận cho ngày của bạn từ đối tác của chúng tôi.
3,0 trên 5 sao
Khách sạn xếp hạng cao nhất trong phạm vi 21 km từ Chung Tai World Museum
Dựa vào tình trạng phòng trống trên Tripadvisor trong thời gian 30 tháng 6 - 1 tháng 7
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.25 Dingyuan New Village, Ren’ai Town, Ren'ai Township 546 Đài Loan
21.2 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 1 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.205 Chenggong Road, Jiji Town, Jiji 552 Đài Loan
26.2 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 2 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No. 29, Luchuan West Street, West District, Đài Trung 40342 Đài Loan
30.6 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 3 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No. 334 Wuquan Road, North District, Đài Trung 404 Đài Loan
31.5 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 4 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.101, Guangfu Road, Central District, Đài Trung 40045 Đài Loan
30.7 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 5 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.19 Section 1, Taiwan Blvd., Central District, Đài Trung 400 Đài Loan
30.4 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 6 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.17 Gong Yuan Rd., Central District, Đài Trung 400 Đài Loan
30.6 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 7 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.1155 Zhongzheng Road, Caotun Town, Caotun 54254 Đài Loan
26.8 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 8 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.333 Zhung Ming South Road, West District, Đài Trung 403 Đài Loan
33.1 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 9 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.15 Lane 175, Zhongshan Road, Central District, Đài Trung Đài Loan
31.0 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 10 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.221, Sec 3, Xiangshang Road, Nantun District, Nantun, Đài Trung 40874 Đài Loan
35.6 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 11 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.114 Chenggong Road, Central District, Đài Trung 400 Đài Loan
30.5 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 12 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No. 245 Shizheng Rd, Xitun, Đài Trung 40757 Đài Loan
36.0 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 13 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.27 Liyu 1st Lane, Puli Town, Puli 545 Đài Loan
6.5 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 14 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.203 Wuquan Road, West District, Đài Trung 403 Đài Loan
31.8 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 15 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.26 Dehua Street, Yuchi 555 Đài Loan
18.4 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 16 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.10 Jingxiu Road, Yuanlin Township, Yuanlin 51042 Đài Loan
38.7 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 17 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.149-1, Zhongzheng Rd, Puli 545 Đài Loan
7.6 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 18 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No. 68, Section 2, Taiyuan Road, North District, Đài Trung 40465 Đài Loan
32.5 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 19 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.188 Shizheng North 7th Road, Xitun District No. 188, Xitun, Đài Trung 407 Đài Loan
35.7 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 20 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.556 Zhangnan Road, Mingjian Town, Mingjian 55148 Đài Loan
30.0 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 21 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.199 Huimin Road, Xitun, Đài Trung 407 Đài Loan
35.7 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 22 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No. 169, Huihong Street, Nantun, Đài Trung 408 Đài Loan
34.5 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 23 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No. 110, Lane 980, Zhongzheng Road, Puli Township, Puli 545 Đài Loan
3.8 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 24 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.279 Shizheng North 7th Road, Xitun, Đài Trung 407 Đài Loan
35.9 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 25 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
5F, No.295, Guangming Street, Yuanlin 51046 Đài Loan
38.9 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 26 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.31 Zhangshui Road, Changhua City 50091 Đài Loan
44.0 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 27 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.18, Chaoma 3rd St., Xitun, Đài Trung 407 Đài Loan
36.4 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 28 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.333 Dadun 11th Street, Nantun, Đài Trung 408 Đài Loan
34.4 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 29 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.579 Gongcheng Road, Fengyuan, Đài Trung 420 Đài Loan
36.6 km từ Chung Tai World Museum
Giá trị tốt nhất thứ 30 trong số 126 Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 126

Thông tin về Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum

Khách sạn bên đường gần Chung Tai World Museum

Có 8 Khách sạn bên đường lân cận ở Puli

Đánh giá về Khách sạn bên đường lân cận

Có 23 đánh giá trên Tripadvisor về Khách sạn bên đường lân cận

Ảnh về Khách sạn bên đường lân cận

Có 84 ảnh trên Tripadvisor về Khách sạn bên đường lân cận

Nhà nghỉ gần nhất

2.60 km
Tất cả Khách sạn tại PuliGiảm giá khách sạn tại PuliCác khách sạn phút chót tại Puli
Hoạt động giải tríNhà hàngChuyến bayCâu chuyện du lịchChuyến đi chơi biển