Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)

Khách sạn tốt nhất gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle), Ghent

Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)

Emile Braunplein, Ghent 9000 Bỉ

Phổ biến


Loại cơ sở kinh doanh


Tiện nghi


Khoảng cách từ

25+ km

Xếp hạng của khách du lịch


Hạng khách sạn


Loại


Thương hiệu

Đang tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch để tìm cho bạn giá tốt nhất
Sắp xếp theo:
  • Giá trị tốt nhất
    Các cơ sở kinh doanh được xếp hạng dựa trên dữ liệu độc quyền của Tripadvisor, bao gồm xếp hạng của khách du lịch, tình trạng phòng trống được xác nhận từ đối tác của chúng tôi, giá cả, địa điểm và mức độ phổ biến về đặt phòng, cũng như khách sạn vừa xem và sở thích cá nhân của người dùng.
  • Được khách du lịch xếp hạng
    Các khách sạn được xếp hạng cao nhất trên Tripadvisor, dựa vào đánh giá của khách du lịch.
  • Khoảng cách từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
    Xem các cơ sở kinh doanh nằm gần địa điểm yêu thích nhất trước tiên với tình trạng phòng trống được xác nhận cho ngày của bạn từ đối tác của chúng tôi.
5,0 trên 5 sao
Khách sạn 5 sao xếp hạng cao nhất trong phạm vi 2 phút đi bộ từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Dựa vào tình trạng phòng trống trên Tripadvisor trong thời gian 17 tháng 3 - 18 tháng 3
Nhập ngày để xem giá
Graslei 16, Ghent 9000 Bỉ
0.2 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 1 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Kraanlei 37, Ghent 9000 Bỉ
0.4 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 2 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Korenlei 10, Ghent 9000 Bỉ
0.4 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 3 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Limburgstraat 2, Ghent 9000 Bỉ
0.2 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 4 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Hoogpoort 52, Ghent 9000 Bỉ
0.1 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 5 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Hoogstraat 36, Ghent 9000 Bỉ
0.6 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 6 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Hoogpoort 63, Ghent 9000 Bỉ
0.2 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 7 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Jan Breydelstraat 35, Ghent 9000 Bỉ
0.4 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 8 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Waaistraat 5, Ghent 9000 Bỉ
0.5 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 9 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Koningin Astridlaan 138, Ghent 9000 Bỉ
2.0 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 10 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Onderbergen 69, Ghent 9000 Bỉ
0.5 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 11 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Kasteellaan 51, Ghent 9000 Bỉ
1.2 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 12 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Koningin Elisabethlaan 3, Ghent 9000 Bỉ
1.9 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 13 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Voldersstraat 17, Ghent 9000 Bỉ
0.2 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 14 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Augustijnenkaai 2, Ghent 9000 Bỉ
0.4 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 15 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Krijgslaan 181, Ghent 9000 Bỉ
2.7 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 16 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Brabantdam 33, Ghent 9000 Bỉ
0.5 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 17 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Achilles Musschestraat 39, Ghent 9000 Bỉ
2.3 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 18 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Voorhoutkaai 44, Ghent 9000 Bỉ
0.8 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 19 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Akkerhage 10, Ghent 9000 Bỉ
4.1 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 20 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Sint-Jacobsnieuwstraat 87, Ghent 9000 Bỉ
0.5 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 21 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Ravelijnstraat 1, Ghent 9000 Bỉ
1.3 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 22 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Poel 25, Ghent 9000 Bỉ
0.4 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 23 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Gordunakaai 59, Ghent 9000 Bỉ
1.8 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 24 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Akkerhage 2A, Ghent 9000 Bỉ
3.8 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 25 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Nederkouter 24, Ghent 9000 Bỉ
0.6 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 26 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Baarle-Frankrijkstraat 10, Sint-Martens-Latem 9830 Bỉ
7.7 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 27 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Poel 1-2, Ghent 9000 Bỉ
0.4 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 28 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Maaltekouter 3, Ghent 9051 Bỉ
3.9 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 29 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Nhập ngày để xem giá
Pontstraat 41, Sint-Martens-Latem 9831 Bỉ
10.1 km từ Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)
Giá trị tốt nhất thứ 30 trong số 462 Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)

Thông tin về Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)

Khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)

Có 387 Khách sạn lân cận ở Ghent

Đánh giá về Khách sạn lân cận

Có 39.694 đánh giá trên Tripadvisor về Khách sạn lân cận

Ảnh về Khách sạn lân cận

Có 20.138 ảnh trên Tripadvisor về Khách sạn lân cận

Nhà nghỉ gần nhất

0.06 km
Câu hỏi thường gặp về khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle)

khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle) nổi tiếng ở Ghent có bể bơi bao gồm:
Hotel Harmony - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Hotel Orion - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Novotel Gent Centrum - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5

Một vài trong số khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle) tốt nhất ở Ghent là:
1898 The Post - Xếp hạng của khách du lịch: 5/5
Hotel Harmony - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Ghent Marriott Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5

Có phòng tập thể dục cho khách tại khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle) sau ở Ghent:
Ghent Marriott Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
NH Gent Belfort - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
Novotel Gent Centrum - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5

Khách có thể sử dụng ban công riêng tại khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle) sau ở Ghent:
Pillows Grand Boutique Hotel Reylof - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Hotel Harmony - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Erasmus Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5

Những khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle) này ở Ghent có tầm nhìn đẹp và được khách du lịch yêu thích:
1898 The Post - Xếp hạng của khách du lịch: 5/5
Hotel Harmony - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Ghent Marriott Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5

Những khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle) này ở Ghent được các khách du lịch khác mô tả là lãng mạn:
1898 The Post - Xếp hạng của khách du lịch: 5/5
Hotel Harmony - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Erasmus Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5

Các gia đình đi du lịch ở Ghent thích lưu trú tại khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle) sau:
Hotel Harmony - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Ghent Marriott Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
NH Gent Belfort - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5

Những khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle) này ở Ghent thường cho phép vật nuôi:
Ibis Gent Centrum St-Baafs Kathedraal - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
NH Gent Belfort - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
Novotel Gent Centrum - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
Tốt nhất bạn nên gọi trước và xác nhận chính sách vật nuôi cụ thể trước khi lưu trú.

Bữa sáng miễn phí được phục vụ tại khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle) sau ở Ghent:
Erasmus Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
Flandria Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 3/5
Residence Cour Saint Georges - Xếp hạng của khách du lịch: 3/5

Những khách sạn gần Belfry and Cloth Hall (Belfort en Lakenhalle) này ở Ghent có bãi đỗ xe miễn phí:
Hotel Torenhof - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Europa Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
Adoma - Xếp hạng của khách du lịch: 3,5/5