Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport

Khách sạn bên đường tốt nhất gần Sân bay tại Christchurch - Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport

Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport

Christchurch New Zealand

Phổ biến


Loại cơ sở kinh doanh


Tiện nghi


Khoảng cách từ

25+ km

Xếp hạng của khách du lịch


Hạng khách sạn


Loại


Thương hiệu

Đang tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch để tìm cho bạn giá tốt nhất
Sắp xếp theo:
  • Giá trị tốt nhất
    Các cơ sở kinh doanh được xếp hạng dựa trên dữ liệu độc quyền của Tripadvisor, bao gồm xếp hạng của khách du lịch, tình trạng phòng trống được xác nhận từ đối tác của chúng tôi, giá cả, địa điểm và mức độ phổ biến về đặt phòng, cũng như khách sạn vừa xem và sở thích cá nhân của người dùng.
  • Được khách du lịch xếp hạng
    Các khách sạn được xếp hạng cao nhất trên Tripadvisor, dựa vào đánh giá của khách du lịch.
  • Khoảng cách từ Christchurch Intl Airport
    Xem các cơ sở kinh doanh nằm gần địa điểm yêu thích nhất trước tiên với tình trạng phòng trống được xác nhận cho ngày của bạn từ đối tác của chúng tôi.
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
45 Roydvale Avenue, Christchurch 8053 New Zealand
2.5 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 1 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
56 Roydvale Avenue Burnside, Christchurch 8053 New Zealand
2.6 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 2 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
5 Dinton Street, Christchurch 8042 New Zealand
3.4 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 3 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
55 Roydvale Avenue Burnside, Christchurch 8053 New Zealand
2.5 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 4 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
61 Roydvale Avenue, Christchurch 8053 New Zealand
2.5 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 5 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
105 Roydvale Avenue Burnside, Christchurch 8053 New Zealand
2.5 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 6 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
390 Yaldhurst Road, Christchurch 8042 New Zealand
3.7 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 7 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
168 Yaldhurst Road Avonhead, Christchurch 8042 New Zealand
4.7 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 8 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
306 Riccarton Road, Christchurch 8041 New Zealand
6.0 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 9 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
68 Main South Road Sockburn, Christchurch 8042 New Zealand
5.6 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 10 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
95 Yaldhurst Road Avonhead, Christchurch 8042 New Zealand
5.0 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 11 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
316A Riccarton Road, Christchurch 8041 New Zealand
6.0 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 12 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
290 Riccarton Road, Christchurch 8041 New Zealand
6.1 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 13 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
288 Riccarton Road, Christchurch 8041 New Zealand
6.1 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 14 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
252 Riccarton Road, Christchurch 8041 New Zealand
6.3 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 15 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
208 Riccarton Road, Christchurch 8011 New Zealand
6.5 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 16 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
298 Riccarton Road Upper Riccarton, Christchurch 8041 New Zealand
6.1 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 17 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
446-448 Main South Road Hornby, Christchurch 8042 New Zealand
6.3 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 18 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
94-98 Roydvale Avenue, Christchurch 8053 New Zealand
2.6 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 19 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
194 Main North Road Papanui, Christchurch 8051 New Zealand
6.7 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 20 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
168 Riccarton Road Riccarton, Christchurch 8011 New Zealand
6.7 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 21 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
311 Riccarton Road, Christchurch 8041 New Zealand
6.1 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 22 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
214 Riccarton Road, Christchurch 8011 New Zealand
6.4 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 23 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
45 Main South Road, Christchurch 8042 New Zealand
5.6 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 24 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
68 Main South Road Upper Riccarton, Christchurch 8042 New Zealand
5.6 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 25 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
140 Main North Road, Christchurch 8052 New Zealand
6.6 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 26 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
309 Main North Road Redwood, Christchurch 8051 New Zealand
6.8 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 27 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
250 Riccarton Road, Christchurch 8041 New Zealand
6.3 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 28 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
166 Riccarton Road, Christchurch 8011 New Zealand
6.8 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 29 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
232 Main North Road Papanui, Christchurch 8051 New Zealand
6.8 km từ trung tâm Christchurch
Giá trị tốt nhất thứ 30 trong số 111 Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 111

Thông tin về Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport

Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport

Có 100 Khách sạn bên đường ở gần Christchurch Intl Airport tại Christchurch

Đánh giá về Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport

Có 17.110 đánh giá trên Tripadvisor về Khách sạn bên đường lân cận

Ảnh về Khách sạn bên đường gần Christchurch Intl Airport

Có 4.484 ảnh trên Tripadvisor về Khách sạn bên đường lân cận

Nhà nghỉ gần nhất

2.48 km
Tất cả Khách sạn tại ChristchurchGiảm giá khách sạn tại ChristchurchCác khách sạn phút chót tại Christchurch
Hoạt động giải tríNhà hàngChuyến bayCâu chuyện du lịchChuyến đi chơi biển