Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum

Khu nghỉ dưỡng tốt nhất gần National Air and Space Museum, Washington DC, Quận Columbia

Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum


Phổ biến


Loại cơ sở kinh doanh


Tiện nghi


Khoảng cách từ

25+ km

Khu lân cận


Xếp hạng của khách du lịch


Hạng khách sạn


Loại


Thương hiệu

Đang tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch để tìm cho bạn giá tốt nhất
Sắp xếp theo:
  • Giá trị tốt nhất
    Các cơ sở kinh doanh được xếp hạng dựa trên dữ liệu độc quyền của Tripadvisor, bao gồm xếp hạng của khách du lịch, tình trạng phòng trống được xác nhận từ đối tác của chúng tôi, giá cả, địa điểm và mức độ phổ biến về đặt phòng, cũng như khách sạn vừa xem và sở thích cá nhân của người dùng.
  • Được khách du lịch xếp hạng
    Các khách sạn được xếp hạng cao nhất trên Tripadvisor, dựa vào đánh giá của khách du lịch.
  • Khoảng cách từ National Air and Space Museum
    Xem các cơ sở kinh doanh nằm gần địa điểm yêu thích nhất trước tiên với tình trạng phòng trống được xác nhận cho ngày của bạn từ đối tác của chúng tôi.
Khách sạn 4 sao xếp hạng cao nhất trong phạm vi 0,7 km từ National Air and Space Museum
Dựa vào tình trạng phòng trống trên Tripadvisor trong thời gian 15 tháng 10 - 16 tháng 10
Nhập ngày để xem giá
480 L'Enfant Plaza SW, Washington DC, DC 20024
0.7 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 1 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
801 Wharf Street SW, Washington DC, DC 20024
1.1 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 2 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
1100 Pennsylvania Ave NW, Washington DC, DC 20004-2501
1.0 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 3 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Washington_DC_Capitol-CitizenM_WCA- 50.tif
Nhập ngày để xem giá
550 School St SW, Washington DC, DC 20024
0.5 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 5 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
1330 Maryland Avenue SW, Washington DC, DC 20024-2100
1.0 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 6 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
One block from National Mall, Air and Space Museum.
Nhập ngày để xem giá
550 C St SW, Washington DC, DC 20024
0.2 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 7 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
520 N. Capitol St NW, Washington DC, DC 20001
1.4 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 8 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
975 7th St SW, Washington DC, DC 20024
1.1 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 9 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
333 E St SW, Washington DC, DC 20024
0.6 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 10 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
900 F St NW, Washington DC, DC 20004
1.1 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 11 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
15 E St NW, Washington DC, DC 20001
1.3 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 12 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
525 New Jersey Ave NW, Washington DC, DC 20001
1.2 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 13 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
725 Wharf Street SW, Washington DC, DC 20024
1.1 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 14 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
400 New Jersey Avenue NW, Washington DC, DC 20001
1.1 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 15 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
400 E St SW, Washington DC, DC 20024-3246
0.6 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 17 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
1000 H Street NW, Washington DC, DC 20001-4520
1.4 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 18 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
1401 Pennsylvania Ave NW, Washington DC, DC 20004
1.4 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 19 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
415 New Jersey Avenue NW, Washington DC, DC 20001-2001
1.1 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 20 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
200 C Street SE, Washington DC, DC 20003-1909
1.5 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 21 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
775 12th Street NW, Washington DC, DC 20005
1.4 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 22 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
436 11th Street NW, Washington DC, DC 20004-1301
1.1 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 23 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
500 H St NW, Washington DC, DC 20001-2620
1.3 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 24 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
700 F Street NW, Washington DC, DC 20004
1.0 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 25 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
901 6th Street., NW, Washington DC, DC 20001-2646
1.5 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 26 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
1331 Pennsylvania Avenue NW, Washington DC, DC 20004
1.4 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 27 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
20 Massachusetts Avenue NW, Washington DC, DC 20001
1.3 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 28 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
10 I Street SW, Washington DC, DC 20024-4266
1.4 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 29 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum
Nhập ngày để xem giá
867 New Jersey Avenue SE, Washington DC, DC 20003
1.5 km từ National Air and Space Museum
Giá trị tốt nhất thứ 30 trong số 731 Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum

Thông tin về Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum

Khu nghỉ dưỡng gần National Air and Space Museum

Có 1 Khu nghỉ dưỡng lân cận ở Washington DC

Đánh giá về Khu nghỉ dưỡng lân cận

Có 362 đánh giá trên Tripadvisor về Khu nghỉ dưỡng lân cận

Ảnh về Khu nghỉ dưỡng lân cận

Có 259 ảnh trên Tripadvisor về Khu nghỉ dưỡng lân cận

Nhà nghỉ gần nhất

9.59 km