Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing

Khách sạn tốt nhất gần Chongxi Tower of Zhaoqing

Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing

Tajiao Road, Duanzhou District, Zhaoqing 526040 Trung Quốc
Đọc đánh giá về Chongxi Tower of Zhaoqing

Phổ biến


Loại cơ sở kinh doanh


Tiện nghi


Khoảng cách từ

25+ km

Xếp hạng của khách du lịch


Hạng khách sạn


Loại


Thương hiệu

Đang tìm kiếm hàng trăm trang web du lịch để tìm cho bạn giá tốt nhất
Sắp xếp theo:
  • Giá trị tốt nhất
    Các cơ sở kinh doanh được xếp hạng dựa trên dữ liệu độc quyền của Tripadvisor, bao gồm xếp hạng của khách du lịch, tình trạng phòng trống được xác nhận từ đối tác của chúng tôi, giá cả, địa điểm và mức độ phổ biến về đặt phòng, cũng như khách sạn vừa xem và sở thích cá nhân của người dùng.
  • Được khách du lịch xếp hạng
    Các khách sạn được xếp hạng cao nhất trên Tripadvisor, dựa vào đánh giá của khách du lịch.
  • Khoảng cách từ Chongxi Tower of Zhaoqing
    Xem các cơ sở kinh doanh nằm gần địa điểm yêu thích nhất trước tiên với tình trạng phòng trống được xác nhận cho ngày của bạn từ đối tác của chúng tôi.
4,0 trên 5 sao
Khách sạn 4 sao xếp hạng cao nhất trong phạm vi 8 phút đi bộ từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Dựa vào tình trạng phòng trống trên Tripadvisor trong thời gian 9 tháng 6 - 10 tháng 6
Hua Ta Hotel ở Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
5 North Gongnong Road, Zhaoqing 526060 Trung Quốc
0.6 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 1 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Ming Tien Inn ở Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
No.13 Duanzhou Forth Road, Jian'an Building, Duanzhou District, Zhaoqing 526040 Trung Quốc
1.5 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 2 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
No.46 Jianshe 3rd Road, Duanzhou District, Zhaoqing 526040 Trung Quốc
1.2 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 3 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
No.63 North Tianning Road, Duanzhou District 11/F, Hebaili Plaza, Zhaoqing 526046 Trung Quốc
1.5 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 4 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.7 Qintian Road, Duanzhou District, Zhaoqing Trung Quốc
0.8 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 5 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
Building 2, No.5 Duanzhou Fourth Road, Duanzhou District, Zhaoqing 526040 Trung Quốc
1.5 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 6 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
No.37 Duanzhou 4th Road, Duanzhou District, Zhaoqing 526040 Trung Quốc
1.6 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 7 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.22 Jianshe 2nd Road, Duanzhou District, Zhaoqing 526060 Trung Quốc
0.7 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 8 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.73 Tianning North Road, Duanzhou District, Zhaoqing 526040 Trung Quốc
1.6 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 9 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
No.76 Tianning North Road, Duanzhou District, Zhaoqing 526040 Trung Quốc
1.5 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 10 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn đặc biệt
No.40 Jianshe 3rd Road , Duanzhou District, Zhaoqing 526040 Trung Quốc
1.2 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 11 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
6 North Gongnong Road, Zhaoqing 526040 Trung Quốc
0.6 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 12 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.16 Jianshe 3th Road, Zhaoqing 526040 Trung Quốc
0.7 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 13 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn đặc biệt
No.45 Duanzhou 4th Road, Duanzhou District, Zhaoqing 526040 Trung Quốc
1.7 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 14 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.6 Jianshe 2nd Road, Duanzhou District, Zhaoqing 526060 Trung Quốc
0.7 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 15 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.2 Gongnong South Road, Duanzhou District, Zhaoqing 526040 Trung Quốc
0.2 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 16 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
No.90 Tianning North Road, Zhaoqing 526040 Trung Quốc
1.7 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 17 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
No.32 Duanzhou 3rd Road, Duanzhou District, Zhaoqing Trung Quốc
1.6 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 18 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
No.3 Qianjin North Road, Zhaoqing 526060 Trung Quốc
1.7 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 19 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
No.10 Danzhou 4th Road, Duanzhou District, Zhaoqing 526040 Trung Quốc
1.8 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 20 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
Tianning South Road, Duanzhou District, Zhaoqing 526040 Trung Quốc
1.5 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 21 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.63 Zhengdong Road, Duanzhou District, Zhaoqing 526040 Trung Quốc
1.4 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 22 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
Inside Cultural Palace, No.76 Tianning North Road, Duanzhou District, Zhaoqing 526040 Trung Quốc
1.6 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 23 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
Yuanjingshan Building, Jingshangang Village, Xinghu Avenue, Zhaoqing Trung Quốc
1.8 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 24 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
Opposite to Heping Market, No.66 Heping Road, Zhaoqing 526060 Trung Quốc
1.5 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 25 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
Erta Road, Zhaoqing 526060 Trung Quốc
1.9 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 26 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.C08 Zone CD Times Square, Duanzhou 5th Road, Duanzhou District, Zhaoqing 526040 Trung Quốc
1.9 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 27 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
Duanzhou 2nd Road, Duanzhou District, Zhaoqing Trung Quốc
1.7 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 28 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
No.14 Duanzhou 4th Road, Duanzhou District, Zhaoqing 526000 Trung Quốc
1.5 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 29 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Nhập ngày để xem giá
Khách sạn bên đường
No.12 Renmin Middle Road, Duanzhou District, Zhaoqing Trung Quốc
2.3 km từ Chongxi Tower of Zhaoqing
Giá trị tốt nhất thứ 30 trong số 329 Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 329

Thông tin về Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing

Khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing

Có 152 Khách sạn lân cận ở Zhaoqing

Đánh giá về Khách sạn lân cận

Có 1.144 đánh giá trên Tripadvisor về Khách sạn lân cận

Ảnh về Khách sạn lân cận

Có 808 ảnh trên Tripadvisor về Khách sạn lân cận

Nhà nghỉ gần nhất

0.25 km
Câu hỏi thường gặp về khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing

khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing nổi tiếng ở Zhaoqing có bể bơi bao gồm:
Pearl Hotel Starlake - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
The Star Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
Lijing Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5

Một vài trong số khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing tốt nhất ở Zhaoqing là:
Home Inn (Zhaoqing Tianning North Road) - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
Pearl Hotel Starlake - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
Ming Tien Inn - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5

Có phòng tập thể dục cho khách tại khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing sau ở Zhaoqing:
Pearl Hotel Starlake - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
The Star Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
Lijing Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5

Những khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing này ở Zhaoqing được các khách du lịch khác mô tả là lãng mạn:
Shanshui Trends Hotel Zhaoqing Xijiang North Road - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
Venus Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
Lijing Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5

Bữa sáng miễn phí được phục vụ tại khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing sau ở Zhaoqing:
Shanshui Trends Hotel Zhaoqing Xijiang North Road - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
The Star Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
Lian'an Seaview Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5

Những khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing này ở Zhaoqing có bãi đỗ xe miễn phí:
Home Inn (Zhaoqing Tianning North Road) - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
Pearl Hotel Starlake - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
The Star Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5

Những khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing này ở Zhaoqing có spa:
Wyndham Grand Zhaoqing Downtown - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
The Star Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
Yulong Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5

Khách có thể tận hưởng trải nghiệm du lịch cao cấp tại những khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing 4 sao này ở Zhaoqing:
Shanshui Trends Hotel Zhaoqing Xijiang North Road - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
The Star Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
Vienna Hotel (Zhaoqing Qixingyan Archway) - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5

Những khách sạn 3 sao này nhận được đánh giá tuyệt vời từ các khách du lịch khác:
Ming Tien Inn - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
Lian'an Seaview Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 4,5/5
Shanshui Trends Hotel Zhaoqing Duanzhou Road - Xếp hạng của khách du lịch: 3,5/5

Trẻ em thích nhiều hoạt động khác nhau tại các khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing này ở Zhaoqing:
Pearl Hotel Starlake - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
Ming Tien Inn - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
Lihu Hotel - Xếp hạng của khách du lịch: 3/5

Sau đây là một số khách sạn gần Chongxi Tower of Zhaoqing nổi tiếng ở Zhaoqing cung cấp điều hòa nhiệt độ:
Home Inn (Zhaoqing Tianning North Road) - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
Pearl Hotel Starlake - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5
Ming Tien Inn - Xếp hạng của khách du lịch: 4/5

Tất cả Khách sạn tại ZhaoqingGiảm giá khách sạn tại ZhaoqingCác khách sạn phút chót tại Zhaoqing
Hoạt động giải tríNhà hàngChuyến bayCâu chuyện du lịchChuyến đi chơi biển