Chúng tôi thấy rằng bạn đang sử dụng một trình duyệt không được hỗ trợ. Trang web của Tripadvisor có thể không hiển thị đúng.Chúng tôi hỗ trợ các trình duyệt sau:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

세이페찌는 이탈리아 나폴리식 피자를 기반으로 사전발효반죽을 통해 조금 더 건강하고 색다른 도우를 만듭니다. 토핑의 맛이 아닌, 도우와 토핑의 자연스러운 조화를 위해 연구, 노력하며 어린아이부터 나이드신 분들까지 부담없이 즐길 수 있는 피자를 만듭니다. 또한 일반 도우 뿐만 아니라 통밀, 호밀, 글루텐프리 도우도 준비되어 있기 때문에 고객분들 기호에 맞게 도우 선택이 가능합니다. 어디에서나 먹을 수 있는 피자가 아닌 세이페찌만의 피자를 만드려고 직원 모두가 노력합니다. 또한 화학첨가물이나 화학비료를 사용하지 않고 최대한 자연 그대로의 양조 된 내추럴와인만 취급하고 있으며 부담없이 샘플러로도 즐길 수가 있습니다. - Ảnh của 6 Pezzi, Seoul

Ảnh: 세이페찌는 이탈리아 나폴리식 피자를 기반으로 사전발효반죽을 통해 조금 더 건강하고 색다른 도우를 만듭니다. 토핑의 맛이 아닌, 도우와 토핑의 자연스러운 조화를 위해 연구, 노력하며 어린아이부터 나이드신 분들까지 부담없이 즐길 수 있는 피자를 만듭니다. 또한 일반 도우 뿐만 아니라 통밀, 호밀, 글루텐프리 도우도 준비되어 있기 때문에 고객분들 기호에 맞게 도우 선택이 가능합니다. 어디에서나 먹을 수 있는 피자가 아닌 세이페찌만의 피자를 만드려고 직원 모두가 노력합니다. 또한 화학첨가물이나 화학비료를 사용하지 않고 최대한 자연 그대로의 양조 된 내추럴와인만 취급하고 있으며 부담없이 샘플러로도 즐길 수가 있습니다.

Dựa vào đánh giá : Mobile Photo Upload về 6 Pezzi
세이페찌는 이탈리아 나폴리식 피자를 기반으로 사전발효반죽을 통해 조금 더 건강하고 색다른 도우를 만듭니다. 토핑의 맛이 아닌, 도우와 토핑의 자연스러운 조화를 위해 연구, 노력하며 어린아이부터 나이드신 분들까지 부담없이 즐길 수 있는 피자를 만듭니다. 또한 일반 도우 뿐만 아니라 통밀, 호밀, 글루텐프리 도우도 준비되어 있기 때문에 고객분들 기호에 맞게 도우 선택이 가능합니다. 어디에서나 먹을 수 있는 피자가 아닌 세이페찌만의 피자를 만드려고 직원 모두가 노력합니다. 또한 화학첨가물이나 화학비료를 사용하지 않고 최대한 자연 그대로의 양조 된 내추럴와인만 취급하고 있으며 부담없이 샘플러로도 즐길 수가 있습니다.

Các đánh giá gần đây khác

Bạn đã đến 6 Pezzi? Chia sẻ kinh nghiệm của bạn!