Chúng tôi thấy rằng bạn đang sử dụng một trình duyệt không được hỗ trợ. Trang web của TripAdvisor có thể không hiển thị đúng.Chúng tôi hỗ trợ các trình duyệt sau:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.
Thu hút thêm lưu lượng truy cập với Quảng cáo của TripAdvisor
Thực khách tìm kiếm nhà hàng trên TripAdvisor đã sẵn sàng đưa ra quyết định. Quảng cáo TripAdvisor thu hút sự chú ý của họ — và thúc đẩy họ truy cập trực tiếp vào trang hồ sơ của quý vị.
Vị trí ưu tiên
Khi thực khách tìm kiếm tại khu vực của quý vị, Quảng cáo TripAdvisor sẽ thu hút sự chú ý của họ bằng cách nêu bật nhà hàng của quý vị ở những vị trí quan trọng — bao gồm vị trí đầu tiên trong danh mục
Lưu lượng truy cập có chất lượng
Mỗi lượt nhấp vào Quảng cáo TripAdvisor đều có chất lượng cao — là một khách truy cập đã sẵn sàng trở thành khách hàng trên hồ sơ TripAdvisor của quý vị
Không có rủi ro
Chỉ phải thanh toán cho số lượt nhấp quý vị nhận được — không cần cam kết, không có phí ẩn và quý vị có thể hủy bất kỳ lúc nào
Quảng cáo TripAdvisor rất dễ sử dụng: Thiết lập chiến dịch trong vài phút
Thu hút thêm lưu lượng truy cập với Quảng cáo của TripAdvisor
Thực khách tìm kiếm nhà hàng trên TripAdvisor đã sẵn sàng đưa ra quyết định. Quảng cáo TripAdvisor thu hút sự chú ý của họ — và thúc đẩy họ truy cập trực tiếp vào trang hồ sơ của quý vị.
Vị trí ưu tiên
Khi thực khách tìm kiếm tại khu vực của quý vị, Quảng cáo TripAdvisor sẽ thu hút sự chú ý của họ bằng cách nêu bật nhà hàng của quý vị ở những vị trí quan trọng — bao gồm vị trí đầu tiên trong danh mục
Lưu lượng truy cập có chất lượng
Mỗi lượt nhấp vào Quảng cáo TripAdvisor đều có chất lượng cao — là một khách truy cập đã sẵn sàng trở thành khách hàng trên hồ sơ TripAdvisor của quý vị
Không có rủi ro
Chỉ phải thanh toán cho số lượt nhấp quý vị nhận được — không cần cam kết, không có phí ẩn và quý vị có thể hủy bất kỳ lúc nào
Quảng cáo TripAdvisor rất dễ sử dụng: Thiết lập chiến dịch trong vài phút