10 lời khuyên để nhận thêm đánh giá với Đánh giá nhanh

Hơn 80% nhà nghỉ trên toàn thế giới đã mời khách gửi đánh giá.1  Email nhắc nhở là cách tuyệt vời để tạo đánh giá mới, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách và có khả năng tác động đến thứ hạng nổi tiếng của quý vị. Quý vị chưa có chương trình email nào? Đánh giá nhanh của Tripadvisor, một công cụ miễn phí để gửi email nhắc nhớ, có thể giúp quý vị!

1. Thu thập địa chỉ email

Trước khi khách rời đi, hãy đảm bảo rằng quý vị đã có địa chỉ email chính xác trong hồ sơ.

2. Tạo lập kỳ vọng của khách

Xin phép khách cho quý vị gửi thông tin của họ cho Tripadvisor để tạo điều kiện cho việc thu thập đánh giá và thông báo rằng quý vị sẽ gửi email Đánh giá nhanh để thu thập phản hồi của họ.

3. Chọn địa chỉ “người gửi” thật sáng suốt

Hãy chắc chắn địa chỉ bao gồm tên cơ sở kinh doanh hoặc tên một nhân viên chủ chốt dễ nhận ra.

4. Sử dụng nội dung thư ngắn và đơn giản

Email ngắn gọn hơn với dòng chủ đề rõ ràng, súc tích là hiệu quả nhất.  

5. Thêm liên hệ tùy chỉnh

Bao gồm chữ ký có tên và chức vụ của quý vị để email mang tính cá nhân hơn.

6. Giúp email gửi đến đúng đối tượng

Tránh sử dụng nhiều dấu cảm thán và viết hoa toàn bộ trong dòng chủ đề và thư.

7. Tránh các ngày cuối tuần và ngày lễ

Gửi thư vào đầu tuần làm việc, khi mọi người chú ý hơn đến email của mình.

8. Gửi email thường xuyên

Đề nghị khách phản hồi trong vòng vài ngày sau khi trả phòng khi trải nghiệm vẫn còn rõ nét.

9. Nói lời cảm ơn

Tận dụng cơ hội này để cảm ơn khách và khuyến khích họ tiếp tục ghé thăm.

10. Thử những điều mới

Thử nghiệm với địa chỉ “người gửi”, dòng chủ đề, thư và hình ảnh của quý vị.

Đánh giá nhanh giúp quý vị:

  • Gửi email cho tối đa 1.000 khách cũ cùng một lúc
  • Tùy chỉnh thư mặc định ở hơn 20 ngôn ngữ
  • Thêm hình ảnh và lưu mẫu để sử dụng sau
  • Tự động gửi thư tiếp theo (tùy chọn)
  • Giữ địa chỉ an toàn ­— chúng chỉ được sử dụng cho Đánh giá nhanh

 


  • 1. TripBarometer của Tripadvisor, một khảo sát trực tuyến được tiến hành từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 1 năm 2013 với 35.042 người tham gia từ 26 quốc gia (www.tripadvisor.com.vn/TripadvisorInsights/tripbarometer)

Hãy bắt đầu với Đánh giá nhanh của Tripadvisor!

Hãy bắt đầu với Đánh giá nhanh của Tripadvisor!

Cập nhật lần cuối: 31 tháng 7, 2013