Hướng dẫn bắt đầu nhanh: Đánh giá nhanh tự động

Đánh giá nhanh tự động cho phép quý vị tận dụng mối quan hệ đối tác của mình với nhà cung cấp kết nối được TripAdvisor chứng nhận để dễ dàng nhận được đánh giá mới cho doanh nghiệp của quý vị. Sử dụng hướng dẫn này để bắt đầu.

Đánh giá nhanh là công cụ TripAdvisor miễn phí, dễ sử dụng cho phép các cơ sở kinh doanh gửi email tới khách trước đây và yêu cầu đánh giá. Trung bình, người dùng Đánh giá nhanh thường xuyên sẽ thấy số lượng đánh giá trên TripAdvisor cho cơ sở kinh doanh của họ tăng 33%.1 Đối với các chủ khách sạn đang làm việc với nhà cung cấp kết nối được TripAdvisor chứng nhận – như công cụ đặt phòng trực tuyến hoặc hệ thống quản lý cơ sở kinh doanh – việc thu thập đánh giá còn dễ dàng hơn nữa với Đánh giá nhanh tự động.

Đánh giá nhanh tự động hoạt động như thế nào? Khi khách trả phòng, nhà cung cấp kết nối của quý vị sẽ tự động gửi địa chỉ email của khách tới TripAdvisor. Đến lượt mình, TripAdvisor sẽ gửi email Đánh giá nhanh tùy chỉnh cho khách trong vòng 72 giờ. Điều tuyệt vời nhất là gì? Đánh giá nhanh tự động giống như Đánh giá nhanh thủ công nhưng hoàn toàn miễn phí.

Quý vị đã sẵn sàng thiết lập chiến dịch Đánh giá nhanh tự động? Tất cả chỉ trong ba bước đơn giản:

1. Truy cập Đánh giá nhanh

Truy cập tripadvisor.com.vn/ReviewExpress, nhập tên cơ sở kinh doanh của quý vị rồi chọn cơ sở kinh doanh từ hộp. Nếu quý vị chưa đăng nhập vào TripAdvisor, quý vị sẽ được nhắc đăng nhập hoặc đăng ký tại thời điểm này. Quý vị được sử dụng Đánh giá nhanh miễn phí nhưng phải đăng ký cơ sở kinh doanh của quý vị trên TripAdvisor để bắt đầu 

2. Chọn tham gia Đánh giá nhanh tự động

Từ trang chủ Đánh giá nhanh, nhấp vào nút trong hộp “Tự động” (Quý vị không thấy hộp “Tự động”? Xem phần Khắc phục sự cố bên dưới). Xem lại thông tin trong cửa sổ bao gồm nhà cung cấp kết nối của quý vị và điều khoản sử dụng – đảm bảo quý vị chọn hộp bên cạnh từng mục. Sau đó, xác nhận địa chỉ "từ" cho các chiến dịch email của quý vị và gửi biểu mẫu. Xin chúc mừng! Nhà cung cấp kết nối của quý vị giờ đây có thể bắt đầu gửi dữ liệu cho các email Đánh giá nhanh tự động, ngay khi khách trả phòng.

3. Thiết đặt thư mặc định của quý vị

Đánh giá nhanh cho phép quý vị đặt mẫu email mặc định cho mỗi ngôn ngữ trong số hơn 20 ngôn ngữ trên trang web. Đánh giá nhanh tự động gửi email mặc định đó tới các địa chỉ mà nhà cung cấp kết nối của quý vị đã cung cấp. Nếu quý vị chưa đặt mặc định, mẫu thư chuẩn của TripAdvisor sẽ được sử dụng. Để đặt email mặc định cho Đánh giá nhanh tự động, đi tới tab “Tạo email”. Thư mặc định của quý vị sẽ xuất hiện tự động – thư sẽ có dấu hoa thị ở phần tên. Sử dụng các liên kết "Sửa" để thực hiện điều chỉnh cho mẫu trên trang này rồi lưu mẫu. Đảm bảo quý vị nhấp vào hộp “Lưu thư này làm thư mặc định của tôi cho [language]” – thao tác này đảm bảo thư được gửi cho Đánh giá nhanh tự động. Nếu quý vị thường có khách sử dụng các ngôn ngữ khác, quý vị cũng nên xem xét việc sửa thư mặc định bằng các ngôn ngữ đó. Nhà cung cấp kết nối của quý vị cũng sẽ bao gồm tùy chọn ngôn ngữ của khách khi gửi địa chỉ email tới TripAdvisor và email Đánh giá nhanh tự động sẽ được gửi bằng ngôn ngữ đó.

Vậy đó - quý vị đã thiết lập xong!

Email Đánh giá nhanh tự động của quý vị sẽ bắt đầu gửi ngay khi nhà cung cấp kết nối gửi địa chỉ email của khách đã trả phòng. Quý vị có thể sửa các email mặc định và theo dõi trạng thái của nhà cung cấp kết nối trong tab "Cài đặt". Như mọi khi, quý vị có thể đo kết quả của mỗi chiến dịch Đánh giá nhanh – cả thủ công và tự động – trên tab Bảng quản lý. Quý vị cũng có thể sử dụng kết quả trên Bảng quản lý để thực hiện điều chỉnh cho thư mặc định và tăng tối đa phản hồi.

MẸO NHANH: Email Đánh giá nhanh tự động chỉ có thể được gửi tới các địa chỉ mà nhà cung cấp kết nối của quý vị lưu trữ. Để tiếp cận lượng khách còn lại, đừng quên quay lại Đánh giá nhanh và tải lên địa chỉ của khách theo cách thủ công.

Khắc phục sự cố

Nếu nhà nghỉ của quý vị không thể đăng ký Đánh giá nhanh tự động, có thể là do nhà cung cấp kết nối của quý vị chưa được chứng nhận. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp của quý vị để được kết nối.

Để tìm hiểu thêm về Đánh giá nhanh, hãy nhấp vào đây.


  • 1. Dữ liệu trang web TripAdvisor, tháng 1 năm 2014

Nhận thêm đánh giá tự động…

Nhận thêm đánh giá tự động…

Cập nhật lần cuối: 24 tháng 3, 2014