Tìm hiểu phản hồi khảo sát riêng của quý vị

Cách sử dụng Bảng quản lý Đánh giá nhanh để theo dõi phản hồi Đánh giá nhanh + khảo sát riêng của khách.

Với mỗi chiến dịch email gửi đi, Đánh giá nhanh + khảo sát riêng giúp quý vị nhận được hai loại phản hồi mạnh mẽ của khách một cách dễ dàng. Quý vị cũng có thể theo dõi đánh giá trên TripAdvisor và nỗ lực thu thập phản hồi khảo sát riêng một cách dễ dàng. Bằng cách nào? Với Bảng quản lý Đánh giá nhanh.

Truy cập bảng quản lý của quý vị

Bảng quản lý của quý vị có sẵn trên trang chủ Đánh giá nhanh. Tìm kiếm tên cơ sở kinh doanh của quý vị hoặc chọn từ menu thả xuống, sau đó nhấp vào Bảng quản lý trên đầu trang Đánh giá nhanh của quý vị.

Quý vị có thể theo dõi kết quả khảo sát và chiến dịch Đánh giá nhanh sau khi thiết lập mẫu email Đánh giá nhanh và khảo sát riêng được tùy chỉnh. Các đánh giá thu thập được sẽ xuất hiện trên trang cơ sở kinh doanh TripAdvisor của quý vị. Khảo sát của quý vị được giữ bí mật và không ảnh hưởng đến thứ hạng hoặc xếp hạng TripAdvisor của quý vị.

Xem phản hồi khảo sát của quý vị

Chỉ quý vị mới có thể xem phản hồi khảo sát riêng của mình trong bảng quản lý Đánh giá nhanh.

Bất kể quý vị muốn một cập nhật nhanh, tìm hiểu kỹ hơn các phản hồi hay phân tích chuyên sâu, Bảng quản lý Đánh giá nhanh đều đáp ứng cho quý vị.

Trước tiên, hãy chọn khung thời gian. Ví dụ, quý vị có thể muốn xem dữ liệu khảo sát dựa trên tất cả các phản hồi trong tháng trước, ba tháng hoặc sáu tháng. Sau đó quý vị sẽ xem khách phản hồi như thế nào với khảo sát riêng của mình. Quý vị có thể chọn trong số ba cấp độ chi tiết khi theo dõi nỗ lực khảo sát riêng.

1. Kết quả hàng đầu 

Đây là cách quý vị có thể xem các chi tiết chính, như:

  • Số khảo sát đã hoàn tất của quý vị.
  • Khi quý vị nhận được phản hồi gần đây nhất.
  • Tình trạng đăng hiện tại của khảo sát.

Quý vị cũng có thể xem xếp hạng trung bình cho từng câu hỏi có trong khảo sát được tùy chỉnh. Xếp hạng trung bình được tính bằng cách thêm mọi xếp hạng cho một câu hỏi cụ thể và chia cho số phản hồi.

Các phản hồi được sắp xếp theo danh mục câu hỏi như “Trải nghiệm chung”, “Bài trí & phòng khách” hoặc “Nhân viên khách sạn”. Nhấp vào một danh mục để mở rộng phần đó và xem dữ liệu cho bất kỳ câu hỏi nào có phản hồi trong khung thời gian quý vị đã chọn.

2. Phân tích chi tiết hơn

Quý vị cũng có thể di con trỏ qua câu hỏi khảo sát cụ thể để biết thêm chi tiết.

Điều này giúp quý vị xem phân tích về các phản hồi theo xếp hạng, như số khách đã trả lời với 5 trên 5 (rất hài lòng), 4 trên 5 (hài lòng) hoặc xếp hạng khác.

3. Dữ liệu gốc có thể tải xuống 
Quý vị muốn xem thêm chi tiết dữ liệu “gốc” về các phản hồi khảo sát? Nhấp vào nút Tải xuống kết quả và dữ liệu của quý vị sẽ được tải xuống bằng tập tin .csv.

Tải xuống kết quả khảo sát để xem các phản hồi viết cho câu hỏi kết thúc mở và nhiều hơn nữa.

Tập tin này sẽ bao gồm:

  • Các phản hồi được sắp xếp theo khách (mỗi hàng là phản hồi khảo sát của một khách).
  • Phản hồi viết cho câu hỏi kết thúc mở như “Quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi lý do xếp hạng không?”
  • Chiến dịch email Đánh giá nhanh + Phản hồi riêng mà khách đã phản hồi.

Việc tải dữ liệu gốc cho phép quý vị phân tích các kết quả chi tiết hơn. Ví dụ, quý vị có thể tìm hiểu được xem khách nào rất hài lòng với sự sạch sẽ của phòng nghỉ và có khả năng giới thiệu quý vị cho người khác nhiều nhất. Bằng việc cải thiện các dịch vụ dọn phòng, quý vị còn có thể có được nhiều khách muốn giới thiệu cơ sở kinh doanh của quý vị hơn nữa.

Lưu ý: Do các kết quả tải xuống của quý vị bao gồm địa chỉ email của khách nên quý vị phải tuân theo mọi luật về quyền riêng tư dữ liệu hiện hành khi sử dụng dữ liệu.

Tìm hiểu Chỉ số khách hàng thiện cảm

Chỉ số khách hàng thiện cảm® hoặc NPS® được tạo ra nhằm đánh giá sự trung thành của khách hàng. Quý vị có tùy chọn bao gồm hai câu hỏi khảo sát riêng liên quan đến NPS trong khảo sát của mình để tính toán chỉ số quan trọng và phổ biến này.

Câu hỏi 1: Tính điểm
Câu trả lời của khách cho: “Khả năng quý vị giới thiệu chúng tôi cho bạn bè hoặc đồng nghiệp như thế nào?” Các phản hồi nằm trong phạm vi từ 0-10, với 0 là không giới thiệu và 10 là có khả năng giới thiệu nhiều nhất.

Những người trả lời 9 hoặc 10 được xem là những người ủng hộ hoặc khách có khả năng giới thiệu quý vị cho người khác nhiều nhất. Trong khi đó, những người cho điểm 7 hoặc 8 được xem là những người ủng hộ chủ động, khá hài lòng nhưng không có khả năng giới thiệu quý vị một cách tích cực. Và những người phản hồi từ điểm 6 trở xuống là những người không ủng hộ hoặc khách hàng không thực sự hài lòng.

Chỉ số khách hàng thiện cảm được tính toán dựa trên tổng số phản hồi của quý vị:

  • Chọn số phần trăm của xếp hạng 9 và 10 điểm (người ủng hộ quý vị)
  • Trừ đi số phần trăm của xếp hạng từ 0 đến 6 điểm (người không ủng hộ quý vị),
  • Cho quý vị kết quả nằm trong phạm vi từ -100 đến 100 (điểm của quý vị).
  • Xếp hạng 7 hoặc 8 điểm tính vào số phản hồi tổng của quý vị nhưng không phải là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến điểm của quý vị.

Điểm của quý vị càng cao, khách hàng càng hài lòng về thời gian lưu trú của họ tại cơ sở của quý vị. Thông thường, Chỉ số khách hàng thiện cảm trên điểm không được xem là tốt.

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Chỉ số khách hàng thiện cảm và cách tính toán.

Câu hỏi 2: Tìm hiểu lý do
Câu hỏi thứ hai là một câu hỏi kết thúc mở: “Quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi lý do xếp hạng không?” Câu hỏi này cho quý vị thông tin có giá trị với các phản hồi cho câu hỏi đề xuất mà quý vị có thể sử dụng để cải thiện dịch vụ khách hàng, hoạt động, tiện nghi và nhiều hơn nữa.

Để xem các phản hồi cho câu hỏi này, theo dõi hướng dẫn “Tải xuống dữ liệu gốc” ở trên.

 

Truy cập Bảng quản lý Đánh giá nhanh của quý vị:

Truy cập Bảng quản lý Đánh giá nhanh của quý vị:

Cập nhật lần cuối: 4 tháng 5, 2015