Tuyên bố về trợ năng

Tại Tripadvisor, chúng tôi muốn đảm bảo nền tảng của mình phục vụ tất cả khách du lịch, đó là lý do chúng tôi cam kết xây dựng trang web và ứng dụng phù hợp với tất cả mọi người. Chúng tôi đang liên tục theo đuổi việc tích hợp trợ năng vào trọng tâm của mọi thứ mà chúng tôi thiết kế và xây dựng. Chúng tôi mong nhận được ý kiến của bạn! Vui lòng gửi email tới địa chỉ accessibility@tripadvisor.com để giúp chúng tôi tiếp tục nỗ lực nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất có thể cho bạn.