Nguyên tắc về phương tiện truyền thông

Chúng tôi trân trọng đóng góp của bạn và khuyến khích bạn tương tác với các khách du lịch khác! Chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng Tripadvisor là một nguồn an toàn và đáng tin cậy về lời khuyên và thông tin du lịch. Để giúp chúng tôi thực hiện mục tiêu này, mong rằng bạn sẽ tuân thủ Chính sách nội dung của Tripadvisor cũng như những nguyên tắc về nội dung Ảnh và Video dưới đây.

Cập nhật lần cuối vào 26 tháng 10, 2021

Chúng tôi trân trọng sự đóng góp của quý vị và khuyến khích quý vị tương tác với những khách du lịch khác! Chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng Tripadvisor là một nguồn an toàn và đáng tin cậy về lời khuyên và thông tin du lịch. Để giúp chúng tôi thực hiện mục tiêu này, chúng tôi đề nghị quý vị tuân thủ Chính sách nội dung của Tripadvisor và các quy tắc về ảnh sau đây:

Phù hợp với gia đình

Chúng tôi không cho phép phương tiện truyền thông mang tính khiêu dâm hoặc thô tục. Chúng tôi từ chối ảnh mô tả tính bạo lực hoặc chứa nội dung khác không phù hợp với cộng đồng của chúng tôi.

Nguyên gốc

Không dùng hình ảnh hoặc video từ các nguồn khác. Không dùng hình ảnh hoặc video vi phạm bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp khác.

Phi thương mại

Chúng tôi không cho phép ảnh đăng lên hồ sơ của cơ sở kinh doanh chứa logo, tài liệu quảng cáo hoặc bất kỳ nội dung nào khác nhằm mục đích thương mại.

Tôn trọng quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của quý vị và của những doanh nghiệp chúng tôi niêm yết. Không chấp nhận ảnh được chụp ở địa điểm cấm chụp ảnh. Chúng tôi sẽ xóa ảnh của khách du lịch khác hoặc nhân viên cơ sở kinh doanh theo yêu cầu.

Được niêm yết bởi Tripadvisor

Ảnh phải liên quan trực tiếp đến cơ sở kinh doanh được gửi ảnh đó, vì thế hãy đảm bảo quý vị đang thêm hình ảnh vào đúng hồ sơ trên Tripadvisor. Nếu quý vị đăng nội dung về một hồ sơ cụ thể trên trang web của chúng tôi thì nội dung đó phải dành cho một nhà nghỉ, nhà hàng, điểm du lịch hoặc hãng hàng không đáp ứng các yêu cầu niêm yết của chúng tôi.

Tập tin an toàn

Các tập tin phương tiện không được nhiễm vi rút hay bất kỳ lỗi nào khác với mục đích gây hư hại hay có thể dẫn đến hư hại cho máy tính và các hệ thống của Tripadvisor và/hoặc người dùng Tripadvisor.

Chất lượng ảnh & video

Giúp khách du lịch khác tận dụng tối đa ảnh và video của quý vị bằng cách gửi nội dung có chất lượng.

Ảnh không được:

  • mờ, tối hoặc khó xem.
  • thay đổi theo bất kỳ cách nào khiến khung cảnh được mô tả bị biến dạng.
  • lộn ngược hoặc xoay ngang. Vui lòng xoay ảnh trong trình tải ảnh lên nếu ảnh bị xoay ngang.

Hướng dẫn bổ sung dành riêng cho ảnh:

  • Kích thước ảnh không được vượt quá 10 MB (tối đa 15 MB đối với nhà nghỉ, đối tác và đối tượng có tầm ảnh hưởng).
  • Ảnh phải ở định dạng .gif, .jpg, .bmp hoặc .png.
  • Thông thường, bố cục ngang (chiều rộng lớn hơn chiều cao) trông sẽ đẹp hơn bố cục dọc (chiều cao lớn hơn chiều rộng). Chúng tôi đề xuất tỷ lệ khung ảnh trong phạm vi 1:1 và 4:3.
  • Ảnh sẽ được chỉnh tỷ lệ cho phù hợp với các ô hiển thị chuẩn trên trang web của chúng tôi.

Tất cả video được đăng phải đáp ứng những yêu cầu sau:

Phù hợp với gia đình

Không cho phép video, hình ảnh hoặc tài liệu mang tính thô tục, khiêu dâm, tục tĩu, xúc phạm, phi pháp, gây khó chịu, lăng mạ, khiếm nhã hoặc mang những nội dung khác không phù hợp với cộng đồng của chúng tôi. Trẻ em dưới 13 tuổi không được đăng video.

Nguyên gốc/ Tuân thủ GDPR về quyền riêng tư

Không được phép đăng tải video từ các nguồn khác, cũng như video vi phạm bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Quý vị có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo đảm quyền sử dụng hình ảnh của bất kỳ cá nhân nào có thể nhận dạng trong video.

Phù hợp với khách du lịch khác

Tất cả video phải liên quan đến nhà nghỉ, điểm du lịch, nhà hàng, địa điểm hoặc trải nghiệm du lịch nói chung.

Phi thương mại

Video phải nhằm mục đích cung cấp thông tin thuần túy. Cơ sở kinh doanh có thể đưa logo và thông tin liên hệ vào video nhưng không được chiếm toàn bộ video. Các video có quảng cáo về giảm giá, ưu đãi hoặc đặc quyền sẽ không được đăng.

Chất lượng video

  • Không chấp nhận video mờ, tối, xoay ngang hoặc khó xem.
  • Kích thước video không được vượt quá 500 MB.
  • Các định dạng video được chấp nhận bao gồm: .mp4, .m4v, .mov

Tripadvisor không khẳng định quyền sở hữu, sự liên kết hoặc sự xác nhận cho bất kỳ video nào đăng trên trang web của chúng tôi. Tính trung thực của tất cả các video và phụ đề được coi là trách nhiệm của chủ sở hữu đã đăng video. Tripadvisor không chịu trách nhiệm với tính hợp lệ của những video và phụ đề này. Quý vị đồng ý bảo vệ và bồi thường cho Tripadvisor cũng như các chi nhánh của Tripadvisor trước mọi khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại, tiền phạt, hình phạt hoặc các khoản phí khác phát sinh từ hoặc liên quan đến video của quý vị và/hoặc việc hiển thị hay lưu trữ video của quý vị trên các trang web của Tripadvisor. Xin lưu ý rằng bằng việc tải video lên, quý vị đã cấp cho Tripadvisor quyền không độc quyền được sử dụng, sao chép, điều chỉnh mục đích và hiển thị những video đó theo quyết định của chúng tôi. Tripadvisor sẽ xóa bỏ hoặc không đăng tải video nào không tuân thủ một hay nhiều nguyên tắc nêu trên.