Nguyên tắc Phản hồi của ban quản lý

Mặc dù khách du lịch là người quyết định việc chia sẻ đánh giá về trải nghiệm, nhưng chủ doanh nghiệp có thể và nên phản hồi bằng cách thêm Phản hồi của ban quản lý. Tính năng Phản hồi của ban quản lý cho phép doanh nghiệp phản hồi trực tiếp với mọi đánh giá họ muốn, dù là để cảm ơn người đánh giá đã ghé thăm hay đưa ra lời giải thích từ phía chủ sở hữu khi có sự cố xảy ra. Mọi Phản hồi của ban quản lý đều được đăng trực tiếp bên dưới đánh giá của khách du lịch mà họ phản hồi và hiển thị với bất kỳ ai đang xem trang web.

Cập nhật lần cuối vào 26 tháng 10, 2021

Chúng tôi trân trọng đóng góp của quý vị và khuyến khích quý vị tương tác với các khách du lịch khác! Chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng Tripadvisor là một nguồn an toàn và đáng tin cậy về lời khuyên và thông tin du lịch. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, chúng tôi yêu cầu quý vị tuân thủ Chính sách nội dung của Tripadvisor cùng với những quy tắc sau về phản hồi của ban quản lý cho đánh giá:

Nguyên gốc

Vui lòng không cung cấp thư từ của khách hoặc bên thứ ba hay đoạn đánh giá của khách du lịch.

Phi thương mại

Vui lòng không cung cấp nội dung thương mại hoặc quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào. Những phản hồi được đưa ra nhằm đổi lấy lợi ích cá nhân như quà tặng, dịch vụ hoặc tiền sẽ bị xóa. Chúng tôi không cho phép phản hồi chứa liên kết, trừ khi liên quan đến đánh giá.

Có liên quan

Vui lòng không đăng phản hồi gồm nội dung không liên quan đến đánh giá được đề cập. Không có ý kiến cá nhân về chính trị, đạo đức, tôn giáo hoặc các vấn đề xã hội rộng hơn. Phản hồi của ban quản lý không được đe dọa hay ép buộc người đánh giá hoặc tìm cách ngăn cản người đánh giá đóng góp trên trang web của chúng tôi. Không có cáo buộc về đánh giá gian lận. Không có phản hồi nhắm tới nhân viên Tripadvisor hoặc nhận xét về chính sách của Tripadvisor.

Tôn trọng quyền riêng tư

Không có suy đoán về danh tính của người đánh giá. Cấm thông tin cá nhân có thể dùng để nhận dạng cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ và số điện thoại.

Dễ đọc

Không sử dụng các danh sách, dấu đầu dòng hoặc định dạng khác sẽ không xuất hiện trong phản hồi của chủ sở hữu. Không chấp nhận các phản hồi của ban quản lý được dịch bằng máy quá khó đọc hoặc không thể hiểu được.


Tripadvisor muốn quý vị có cơ hội phản hồi thông báo được đặt trên hồ sơ cơ sở kinh doanh của quý vị. Nguyên tắc đăng phản hồi thông báo quy định rằng phản hồi của ban quản lý phải:

Dành cho gia đình

Không có ngôn từ tục tĩu, đe dọa, nhận xét thể hiện thành kiến, lời nói thể hiện sự căm ghét hoặc nội dung không dành cho gia đình khác. Không có báo cáo bằng hình ảnh về hành vi phạm tội bạo lực hoặc báo cáo hành vi tham gia trực tiếp vào hoạt động phạm pháp.

Duy nhất và độc lập

Chúng tôi cho phép một phản hồi cho mỗi thông báo đăng trên trang web của chúng tôi. Vui lòng phối hợp với ban quản lý được ủy quyền khác hoặc chủ cơ sở kinh doanh của quý vị để đảm bảo rằng quý vị là người được chỉ định để phản hồi thông báo.

Nguyên gốc

Không có tài liệu trích dẫn từ các nguồn khác và không có tài liệu được đăng ở nơi nào khác. Yêu cầu này bao gồm cả giao tiếp thư tín từ khách hoặc bên thứ ba khác.

Chuyên nghiệp

Phản hồi của ban quản lý được đăng bên dưới thông báo. Người dùng Tripadvisor nói chung sẽ đọc được nội dung này, do đó phản hồi cần được viết sao cho thể hiện được các chính sách dịch vụ khách hàng tại doanh nghiệp của quý vị.

Liên quan đến tất cả người dùng Tripadvisor

Vui lòng không đăng phản hồi có chứa nội dung không liên quan đến thông báo. Không có lời lẽ lăng mạ cá nhân hay nhận xét không liên quan mang tính cá nhân. Không có cáo buộc về đánh giá gian lận. Không có phản hồi nhắm tới nhân viên Tripadvisor hoặc nhận xét về chính sách của Tripadvisor. Phản hồi của chủ sở hữu phải dựa trên kinh nghiệm của chính ban quản lý hoặc nhân viên của họ.

Tôn trọng quyền riêng tư cá nhân

Không có suy đoán liên quan đến danh tính của người đánh giá. Cấm sử dụng thông tin cá nhân của bất kỳ người nào, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc thông tin khác có thể dùng để nhận dạng cá nhân.

Phi thương mại

Không có tài liệu quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm các khoản khuyến khích để thu hút khách đến cơ sở kinh doanh, các chương trình khách hàng thân thiết và URL không liên quan đến đánh giá được đề cập. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối mọi URL.

Dễ đọc

Không có thẻ HTML và không VIẾT HOA TOÀN BỘ quá mức cần thiết, không có từ lóng, các vấn đề về định dạng, văn bản lặp lại hoặc ký hiệu in. Sử dụng đúng bảng chữ cái cho ngôn ngữ quý vị viết. Không chuyển tự sang bảng chữ cái khác. Không chấp nhận các phản hồi của ban quản lý được dịch bằng máy quá khó đọc hoặc không thể hiểu được. Chúng tôi sẽ từ chối các phản hồi của ban quản lý được viết bằng hai ngôn ngữ.

Nếu phản hồi của quý vị tuân thủ những nguyên tắc này, phản hồi thường sẽ được đăng trong vòng bốn mươi tám giờ và quý vị sẽ nhận được thông báo.