Nguyên tắc của chúng tôi về các bài đăng trên Diễn đàn

Cập nhật lần cuối vào 12 tháng 10, 2021

Chúng tôi trân trọng đóng góp của quý vị và khuyến khích quý vị tương tác với các khách du lịch khác! Chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng TripAdvisor là một nguồn an toàn và đáng tin cậy về lời khuyên và thông tin du lịch. Để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu này, chúng tôi mong quý vị tuân thủ Chính sách nội dung của TripAdvisor cùng với những quy tắc sau về bài đăng trên diễn đàn:

Nguyên gốc

Hành vi mạo danh các thành viên khác hoặc Nhân viên TripAdvisor hoặc mọi hành động tái bản thư từ riêng với Nhân viên TripAdvisor có thể bị xóa.

Phi thương mại

Diễn đàn của TripAdvisor là dành cho khách du lịch để trao đổi lời khuyên, không dành cho quảng cáo dịch vụ hoặc doanh nghiệp. Cấm đăng bài để đổi lấy quà tặng, dịch vụ, tiền hoặc bất kỳ lợi ích nào khác. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối nội dung cụ thể vì bất kỳ lý do gì. Liên kết bên ngoài không liên quan đến chủ đề hoặc chỉ nhằm mục đích quảng cáo có thể bị xóa.

Spam, yêu cầu tham gia khảo sát hoặc những lời mời gọi tương tự, hành vi điều phối trao đổi tiền (bao gồm mua bán bất động sản, cho thuê, chia sẻ chi phí, bán lại phòng hoặc vé, v.v..) đều không được phép. Chủ sở hữu và đại lý của chủ sở hữu KHÔNG được chia sẻ đề xuất hoặc trải nghiệm với đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngay cả khi dựa trên trải nghiệm chân thực. Nếu quý vị nghi ngờ một bài đăng là gian lận, vui lòng sử dụng Trung tâm trợ giúp để gửi báo cáo.

Quý vị có thể tham gia thảo luận liên quan đến doanh nghiệp quý vị có liên kết (hoặc một đối thủ cạnh tranh) nhưng chỉ khi quý vị tiết lộ rõ ràng mối liên hệ đó.

Dễ đọc

Giúp các khách du lịch khác tận dụng tối đa bài đăng của quý vị bằng cách sử dụng ngôn ngữ của diễn đàn mà quý vị sẽ đăng bài. Bất kỳ nội dung nào được đăng nhiều lần sẽ bị xóa, do đó, vui lòng đăng trên diễn đàn thích hợp chỉ một lần.