Thông tin về phúc lợi động vật

Thông tin cập nhật về phúc lợi động vật

Vào tháng 10 năm 2023, Tripadvisor đã ra mắt một tính năng mới để mở rộng chính sách phúc lợi động vật dẫn đầu ngành của chúng tôi. Năm 2016, Tripadvisor đã công bố việc bổ sung một thông báo có hình dấu chân thú cho tất cả Hoạt động giải trí trên trang web Tripadvisor mà "có sử dụng động vật". Hiện giờ, chúng tôi đã đẩy mạnh biện pháp này hơn nữa nhằm nêu rõ liệu hồ sơ có tuân thủ nguyên tắc về phúc lợi động vật hay không. Từ nay, các điểm du lịch và công ty điều hành du lịch đáp ứng các nguyên tắc này sẽ có nhãn xác định họ "Đáp ứng nguyên tắc về phúc lợi động vật", còn những đơn vị không tuân thủ sẽ có nhãn cho biết "Không đáp ứng nguyên tắc về phúc lợi động vật".

Bước cải tiến này là nỗ lực nhằm tăng cường tính minh bạch cho khách du lịch, để họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về nơi chọn ghé đến.

Mọi trải nghiệm vi phạm chính sách của chúng tôi sẽ vẫn không đủ điều kiện được bán vé trên Tripadvisor hoặc công ty con Viator, như quy định có từ năm 2016.

Tripadvisor vẫn niêm yết các doanh nghiệp vi phạm chính sách. Tại sao Tripadvisor không thực hiện biện pháp mạnh hơn, tức là hủy niêm yết các doanh nghiệp này?

Chúng tôi tin rằng khách du lịch đến với Tripadvisor cần được biết mọi thông tin liên quan có sẵn về một điểm đến. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi mong muốn cung cấp cho khách du lịch cái nhìn chính xác và hữu ích về mọi nhà nghỉ, nhà hàng và điểm du lịch trên toàn thế giới hiện đang mở cửa kinh doanh.

Việc Tripadvisor niêm yết một cơ sở kinh doanh như vậy không đồng nghĩa rằng chúng tôi ủng hộ cơ sở đó. Chúng tôi cung cấp hồ sơ này để làm nền tảng cho khách du lịch chia sẻ trải nghiệm chân thực với nhau. Do đó, Tripadvisor không xóa hồ sơ của các địa điểm vẫn đang hoạt động và mở cửa kinh doanh.

Nếu doanh nghiệp thay đổi chính sách thì sao?

Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp hiện đang vi phạm chính sách của chúng tôi thực hiện những thay đổi phù hợp. Tripadvisor sẽ cập nhật trang web của mình dựa trên đó.

Nếu quý vị thấy doanh nghiệp của mình bị xác định sai hoặc quý vị đã có động thái cập nhật để tuân thủ chính sách Phúc lợi động vật của Tripadvisor, vui lòng gửi email đến awpolicy@tripadvisor.com kèm theo bằng chứng cho thấy hiện quý vị đã đáp ứng được chính sách này.