Back to solutions

Quảng cáo Tripadvisor

Thu hút thêm lưu lượng truy cập. Thu hút thực khách

Thu hút sự chú ý của thực khách sẵn sàng đặt chỗ và thúc đẩy họ truy cập vào trang hồ sơ của quý vị

Đúng nơi, đúng thời điểm, đúng thực khách

Ngay lúc này đây, các thực khách đang tìm nơi dùng bữa ở khu vực của quý vị. Hãy đảm bảo nhà hàng của quý vị xuất hiện ngay trước mắt họ — và luôn giữ vị trí hàng đầu trong tâm trí họ.

Thu hút sự chú ý và xuất hiện nổi bật

Thu hút sự chú ý của thực khách nhờ vị trí quảng cáo nổi bật trên Tripadvisor

  • Làm nổi bật nhà hàng của quý vị ở đầu các kết quả tìm kiếm trên Tripadvisor
  • Giới thiệu nhà hàng của quý vị với thực khách ngay khi họ đang tìm hiểu các nhà hàng cạnh tranh

Tiếp cận thực khách vào đúng thời điểm

Mỗi lượt nhấp vào Quảng cáo đều có chất lượng cao: khách truy cập đã sẵn sàng trở thành khách hàng

  • Hướng đến và chuyển đổi những thực khách có ý định rõ ràng đang tìm kiếm các nhà hàng giống như nhà hàng của quý vị
  • Chỉ hiển thị khi nhà hàng của quý vị phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của thực khách

Kiểm soát từng đồng trong ngân sách

Thiết lập ngân sách riêng và chỉ phải thanh toán cho số lượt nhấp quý vị nhận được

  • Tùy chỉnh ngân sách và tạm dừng hoặc điều chỉnh chiến dịch bất cứ lúc nào — không có phí ẩn
  • Tính năng báo cáo dễ sử dụng giúp quý vị hiểu được hiệu suất của quảng cáo và điều chỉnh nếu cần
Group 41614

Bảng quảng cáo riêng của quý vị trên Tripadvisor

2,5 triệu

người tiêu dùng tương tác với các nhà hàng trên Tripadvisor mỗi ngàyNguồn: Tệp nhật ký nội bộ của Tripadvisor, Q1 năm 2021

Làm được nhiều hơn với Tripadvisor

Thu hút thêm lưu lượng...

Thu hút sự chú ý của thực...

Quản lý danh tiếng trực tuyế...

Xây dựng danh tiếng của...

Biến nhiều khách truy cập...

Bổ sung tính năng vào trang,...

Quý vị đã sẵn sàng bắt đầu thu hút sự chú ý của những thực khách có nhu cầu dùng bữa?

Bắt đầu

Thông tin, ý tưởng và cảm hứng, được gửi tới hộp thư đến của bạn